โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง กับเรื่องที่คุณควรรู้


โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

“ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ” เป็นหนึ่งในโรคที่หลายๆ คนพอเริ่มมีอาการในช่วงแรกก็อาจจะละเลยไป และไม่รักษาจนทำให้เป็น ๆ หาย ๆ หรือมีอาการอยู่นาน โดยบางท่านอาจจะมีอาการตั้งแต่ระยะเวลา 8 สัปดาห์ขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตามหากคนไข้มีอาการนานติดต่อกันเกิน 3 สัปดาห์แล้วยังไม่ หายโดยมีข้อบ่งชี้ที่อาจเป็นอาการของโรคทางเดินหายใจเรื้อรังเช่น มีประวัติการสูบบุหรี่ หรือการได้รับมลพิษเป็นระยะเวลานาน ก็แนะนำให้พบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา

โรคทางเดินหายใจเรื้อรังมีอะไรบ้าง

โรคทางเดินหายใจเรื้อรังแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด โดยแบ่งตามตำแหน่งของการเกิดโรค ดังนี้

 1. หลอดลม (COPD) เช่น หลอดลมอักเสบ หลอดลมโป่งพอง ถุงลมโป่งพอง เป็นต้น
 2. เนื้อปอด เช่น พังผืดในปอด วัณโรค เป็นต้น

อาการที่พบของเดินหายใจเรื้อรัง

 1. ไอ โดยมีอาการนาน 3-8 สัปดาห์ขึ้นไป
 2. มีเสมหะเป็นสีขาว สีเหลือง หรือมีเลือดปน
 3. อาการเหนื่อย โดยอาการอาจเพิ่มมากขึ้น กระทบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

สาเหตุ

โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุโดยสาเหตุที่พบได้บ่อยมีดังนี้

 • การสูบบุหรี่
 • สูดดมควันบุหรี่บ่อยครั้ง
 • ควันธูป
 • มลพิษทางอากาศ
 • การติดเชื้อ เช่น วัณโรค COVID-19 ที่ทำให้เกิดพังผืดในปอด
โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

การตรวจวินิจฉัย

แพทย์สามารถทำการตรวจวินิจฉัยได้ดังนี้

 1. ซักประวัติ และตรวจร่างกาย
 2. X-ray ปอด
 3. ตรวจสมรรถภาพปอด โดยคนทั่วไปที่มีระดับประสิทธิภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติจะประมาณ 70-80%
 4. X-ray computer โดยวิธีการนี้สามารถทำให้มองเห็นภาพได้ชัดขึ้น
 5. ส่องกล้อง
 6. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อนำไปวินิจฉัย

การรักษา

 1. รักษาสาเหตุ เช่น หยุดสูบบุหรี่ ทานยาขยายหลอดลม ยาฆ่าเชื้อ
 2. รักษาตามอาการใช้เครื่องช่วยหายใจ การให้ออกซิเจน
 3. กายภาพบำบัด กล้ามเนื้อช่วยหายใจ ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การป้องกัน

 • ออกกำลังกาย
 • ไม่สูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงมลพิษ
 • การฉีดวัคซีน BCG ในเด็กแรกเกิด
 • ผู้ใหญ่ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีน COVID-19

จะเห็นได้ว่า โรคทางเดินหายใจเรื้อรังนั้น เป็นโรคที่สามารถป้องกัน และรักษาได้ เพียงแต่ต้องปฏิบัติอย่างถูกวิธี โรงพยาบาลสุขุมวิท แนะนำให้คุณดูแลสุขภาพ หมั่นออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และพักผ่อนให้เพียงพอ ก็จะหลีกเลี่ยงการเป็นโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดีศ.นพ. สมเกียรติ วงษ์ทิม

ศ.นพ. สมเกียรติ วงษ์ทิม
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมโรคปอดและทางเดินหายใจ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์อายุรกรรม
ชั้น 1B โรงพยาบาลสุขุมวิท
โทร. 02-391-0011 ต่อ 225-227


ติดตามรับข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากทางโรงพยาบาล:

   
VAR_INCL_CK